روش های تدریس

اشنایی مدرسین با روش های تدریس

مدرسه بی نقص


 

بیـان مسئـله

...مدرسه اگر یک موجود زنده است این موجود زنده برای زندگی جدید نیاز به تفکر جدید ، حرکت تازه ، اهداف نو و گذر از نقص های گذشته و جلوگیری از تکرار آنها داردکه بر اساس این طرح و با نشان دادن مصادیق یک مدرسه بی نقص برای تحقق این مصادیق و اهداف مورد نظر راهکارهای اجرایی و درونی با رویکرد تحول آفرینی در سطح کلاس و مدرسه مورد نظر و تأکید است . تا بتوان در همه ابعاد یک کلاس آموزشی ، پرورشی ، جسمی  روحی ، علمی و دینی و اخلاقی و ارزشی و . . .  و در همه زمینه ها امکانات و نیروی انسانی و مشتریان و ناظران و کار فرمایان این موجود زنده نگاهی نو با باورهای نو ارائه داد و با تفکر جمعی و حمایت جمعی به آن جایگاه یعنی مدرسه بی نقص نزدیکتر شویم .

ضرورت اجرای طرح

آنچه پیرامون ما اتفاق می افتد و ما را وادار به تفکر عمیق می نماید در واقع ضرورت تحول است و تحول نه با حرف و نه با عمل بدون برنامه ممکن نمی شود بنا بر این امروز نیازمند تحولی از درون و از جز به کل هستیم تا امکان شروع و تحول آفرینی بر اساس امتیازات و تجربیات را برای ما فراهم نماید . نظر به سیاست های کلی نظام در وزارت و سازمان متبوع و زمینه های فراهم شده در چند سال قبل در این ناحیه ضرورت ایجاب می کند تا از سطوح کلاس و مدرسه اقداماتی عملی اعمال و در حد وسعت فکر و اندیشه و امکانات و نیروی انسانی واختیارات در سال تحصیلی جدیدو در ابعاد مختلف برنامه ریزی و اقدام عملی صورت پذیرد .

اهداف مورد نظر

1-      ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی در دوره های تحصیلی درابعاد وامورمختلف

2-     ظرفیت سازی و استفاده از فرصت های موجود در زمینه تحول درسطح کلاس و مدرسه 

3-     افزایش پاسخگویی آموزش و پرورش به نیازهای جامعه و خانواده ها درابعاد فرد و اجتماعی

4-     تقویت مدیریت مدارس درسطح کلاس‌های درس وآموزشگاه

5-     ایجاد زمنیه پرورش خلاقیت ، نوآوری در بین دانش آموزاندردوره های تحصیلی

6-     ایجاد باور (ضرورت تفکر امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز ) در مدارس به عنوان فرهنگی سازمانی 

7-     ارتقاء مشارکت در مدارس ( دانش آموز، معلم ، اولیاء و . .. )

8-    بهبود روش ها و سیستم مدیریتی در مدرسه بصورت مستمر

9-     ایجادرضایت مشتریان مدرسه به صورت دائم

10-    افزایش رشد و تعالی انسانی دانش آموزان

11-     ایجاد زمینه رشد و تعالی در زمینه مسئولیت پذیری دانش آموزان

12-   ایجاد زمینه دانش آموز و معلم محوری در محیط آموزشگاهها وتحقق مدرسه‌و زندگی 

13-  حفظ منزلت و جایگاه معلمان در محیط آموزشی توسط دانش آموزان ومشتریان

14-ایجاد انگیزه برای تبدیل هر معلم به یک مدیر درمدرسه

15-ایجاد زمنیه و هدایت دانش آموزان به عنوان پژوهشگر ومحقق به عنوان محصول مدرسه 

16-ایجاد زمنیه تبدیل مدیران به رهبران آموزشی

17-تبدیل اولیاء مدرسه به عنوان مشتریان دانا

18-تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده

مصادیق عملی و مورد انتظار

برای رسیدن به اهداف مورد نظر و تحقق مدرسه بی نقص موارد اساسی ذیل می تواند مصادیق بارز این اهداف باشد .

1-      هر کلاس یک مدرسه

2-     هر معلم یک مدیر

3-     هر دانش آموز یک محقق

4-     هر اولیاء یک مشتری دانا

5-     هر مدیر یک رهبر آموزشی

6-     هر مدرسه یک سازمان یادگیرنده

تعاریف مصادیق عملی طرح

1-      هر کلاس درس یک مدرسه

در ساختار سازمانی آموزش و پرورش مدرسه از جایگاه خاصی برخوردار است و در ساختار واحدهای آموزشی کلاس های درس پایتخت هر مدرسه محسوب می شود بنا بر این اعتقاد همه فعل و انفعالات و فعالیت ها در تمامی ابعاد برای دانش آموز در کلاس درس اجرا و عملیاتی می شود که اهم اهداف و انتظارات در کلاس درس را می توان به شرح ذیل اولویت بندی نمود.

 

الف) کلاس مکانی برای

1-      رشد و تعالی انسانی در  دانش آموزان

2-     پرورش توانایی ، تفکر ، خلاقیت ، ابتکار ، نوآوری و تفکر انتقادی و علمی دربین دانش آموزان

3-     ایجاد فرصت و انگیزه برای فعالیت دانش آموزان دردوره‌های تحصیلی 

4-     پروش دانش آموزانی پرهیزکار و پاکدامن

5-     تربیت دانش آموزان با نشاط وبا انگیزه

6-     درونی کردن ارزش های اخلاقی ، باورهای اسلامی و ملی دربین دانش آموزان

7-     ارتقاء بهداشت روانی و مهارت زندگی دانش آموزان دوره‌های تحصیلی

8-    پرورش دانش آموزان منضبط ، قانون پذیر و منظم

9-     کسب مهارت در 1- یادگیری ( برای خواستن ، دانستن ، توانستن،باور کردن ، عمل کردن و مسئولیت پذیری )

10-    رقابت پژوهشی در بین دانش آموزان و آموزش تحقیق و پژوهش به دانش آموزان

 

ب) امکانات مورد نیاز برای تحقق اهداف و انتظارات در هر کلاس درس

آنچه که مسلم است و نیازی به تحقق ندارد این است که برای رسیدن به اهداف و انتظارات مورد نظر در کلاس های درس امکانات فیزیکی مورد نیاز بر اساس شرایط روز باید پیش بینی و تأمین گردد .

امکانات مورد نیاز در دوره ابتدایی  ‌

امکانات هر کلاس در دوره ابتدایی باید به تناسب دوره و پایه تحصیلی و سن دانش‌آموزان باشد تا دانش آموز فرصت رشد همه جانبه هم از نظر آموزشی ، پرورشی ، روحی  روانی و جسمانی را داشته باشد یعنی در هر کلاس به تناسب کتب درسی و فعالیت های فوق برنامه امکانات پبش بینی و تأمین گردد . علاوه بر تمامی امکانات مورد نیاز در هر کتاب درسی و هر پایه جهت نصب و راه اندازی در کلاس های درسی کتابخانه ویژه هر پایه و کتابخانه معلم هر پایه و وسایل ورزشی در کلاس های درسی امری ضروری است .

منابع تأمین امکانات کلاس ها

1-      دانش آموزان ، از طریق ساخت وسایل و امکانات یا کاردرستی آنان و یا هدیه دانش آموزان به کلااس خود

2-     معلمان : از طریق خرید و یا درست کردن وسایل و امکانات مورد نیاز هر پایه و جهت استفاده خود در تدریسپایه ورشته تحصیلی 

3-   اولیاء دانش آموزان : از طریق جلب مشارکت و هدایا به عنوان تأمین وتجهیز کلاس های درس فرزند خود به عنوان مشتریان دانا به امورآموزش و پرورش

4-     سرانه و کمک سرانه آموزشگاه

5-     سایر منابع از طریق مشارکت‌های مردمی وسازمان وادارات

امکانات مورد نیاز در دوره راهنمایی

در این مرحله به جای هر پایه یک کلاس هر رشته درسی یک کلاس اختصاص خواهد یافت و تمامی و سایل و امکانات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز هر رشته درسی و کتابخانه مربوط به هر درس و کتابخانه دبیر هر رشته در کلاسها مستقر تا هم دانش آموز و هم دبیر برای تحقیق و مطالعه بیشتر نیازی به بیرون از کلاس پیدا نکرده و از امکانات درون هر کلاس بر اساس رشته استفاده نماید و منابع تأمین کننده کلاس ها بر اساس رشته از عامل دانش آموز ، معلم ، اولیاء ، سرانه دولتی ومشارکت خواهد بود .

2- هر معلم یک مدیر

در شرح  ساختار کلاسهای درس که مجموعه ای از انسانها با فرهنگ متفاوت و خانواده های متفاوت و باورها و اعتقادات متفاوت در قالب دانش آموزان که  از نظر دانایی و تفاوت های فردی هم با همدیگر متفاوت می باشند و با توجه به نیازهایی که در کلاس های درسی وجود دارد  اهم اهداف‌و انتظارات اساسی آنان ، معلمان بیش از هر کس دیگری در ساختار آموزش و پرورش نیازمند توانایی ها و مهارت های ویژه مدیریت برای ایفای نقش خود در بکارگیری مهارت و حرفه مدیریتی در کلاس می باشند . هر معلم در کلاس یرای اداره کلاس و تحقق اهداف و انتظارات نیازمند برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، نظارت و کنترل و ارزیابی است که این عوامل مهم می تواند در مدیریت کلاس ها نقش اساسی را ایفاء نماید . اهم انتظارات از یک معلم در کلاس درس بشرح ذیل است :

1-      مدیریت کلاس داری

2-     ارائه روش های تدریس نو جهت تفهیم مطالب محتوی کتب درسی

3-     ارائه روابط انسانی با دانش آموزان سایر معلمان و مدیر و اولیاء در جهت تحقق اهداف

4-     تجزیه و تحلیل وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف

5-     آموزش مهارت زندگی به دانش آموزان و پیش بینی و آینده نگری برای آنان

6-     تربیت یک عضو سالم اجتماعی ، خانوادگی ودر توسعه همه جانبه جامعه

7-     تربیت دانش آموز پژوهشگر و محقق

8-    الگو شدن برای دانش آموزان در زمینه علمی ، دینی ، اخلاقی  انضباطی و قانون‌مداری

9-     ایجاد فرصت های مستمر برای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان

10-    ایجادرضایت مندی مشتریان آموزش و پرورش

و آخرین انتظار اداره هدایت یکی از کلاس های درس به عنوان مدرسه ای کوچکتر بر اساس اهداف و برنامه ریزی های آموزشگاه و پیوند این حلقه ها به همدیگر جهت تحقق اهداف و برنامه سالانه مدرسه و تحقق اهداف و مصادیق طرح

راهکارهای اجرایی مورد نظر

1-      مطالعه و تلاش در زمینه پایه یا رشته مورد تدریس بصورت مستمر

2-     همکاری یا عضویت سرگروه آموزشی در آموزشگاه

3-     حضور و شرکت فعال در جهت توزیع دانایی و توانایی در جلسات شورای مستمر کیفیت جامع

4-     شرکت در جلسات هیأت علمی ناحیه و طرح و بررسی محتوی کتب درسی در هر زمان

5-     شرکت  فعال در اتاق تحول آفرینی در هر رشته تحصیلی

6-     تشکیل کمیته تحقیق وپژوهش درکلاس ‌ها وهدایت دانش آموزان

7-     بررسیجدی راههای تحول آفرینی درکلاس درس وسایرساختار موجود نظام‌آموزش و پرورش

8-    بکارگیری مهارت وحرفه معلمی درجهت ارائه روش‌های تدری نو

9-     آشنایی دانش آموزان با واقعیت‌های جهانی

10-    الگو بودن برای دانش‌آموزان درهمه ابعاد وشخصیت ایده‌آل 

3-هر دانش آموز یک محقق و پژوهشگر

در آموزش و پرورش اغلب کشورهای پیشرفته دنیا چکیده تحصیلات در هر دوره تحصیلی توانا کردن دانش آموز برای تحقیق و پژوهش پیرامون مسایل شخصی ، خانوادگی ،کاری و اجتماعی است بنا بر این اعتقاد دانش آموز در هر پایه و دوره تحصیلی باید توان تحقیق مسایل و امور مهم زندگی خود و خانواده و در سطح ملی و جهانی را بر اساس آموخته های علمیخود داشته باشند .

انتظارات اساسی از دانش آموزان در هر پایه و دوره تحصیلی

1-      توانایی تفکر  خلاقیت ، نوآوری بر اساس پایه و دوره تحصیلی

2-     کسب مهارت های زندگی و بکارگیری آموخته های خود در مراحل زندگی بر اساس پایه و دوره

3-     توان تحقیق و پژوهش در زمینه تحصیلی و کسب علاقه در دروس یا رشته ای در این زمینه

4-     مهارت پذیرش مسئولیت پذیری در ابعاد شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی و . .. 

5-     کسب علاقه و انگیزه در تقویت هویت ملی ، دینی و اخلاقی

6-     کسب آموزش های دینی و مذهبی و بکارگیری آن در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی

7-     انگیزه و احساس تعلق و تعهد به جامعه و پذیرش مسئولیت و خدمت به آنان

8-    رعایت احترام و ادب به خود و دیگران

9-     احساس آرامش و عامل آرامش برای دیگران بر اساس آموزه های هر پایه و دوره

10-    تلاش در جهت کسب علم و دانش و علم آموزی به دیگران بر اساس آموزه های هر پایه

11-    حفظ و تکریم از منزلت معلم به عنوان یک الگو و راهنما

12-   کسب اراده و اعتماد به نفس و بکارگیری آن در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی

13-  توان رقابت علمی وآمادگی درجهت مسؤلیت پذیری براساس تحصیل وعلاقه دریکی از رشته‌های دانشگاهی 

 

4-هر اولیاء یک مشتری دانا

هر پدر و مادری به عنوان اولیاء دانش آموز 4 نقش بسیار اساسی را دارد .

1-      اولیاء دانش آموز  صاحبان اصلی دانش آموزان مدارس ماهستند

2-     اولیاء دانش آموزان بیشترین وقت  سرمایه خود را در اختیار دانش آموزان مدارس  ما قرار می دهند

3-    اولیاء دانش آموزان مشتریان دائمی ما هستند و ما بعد از آنها کار با دانش آموز شروع می کنیم

4-     اولیاء دانش آموزان ادامه دهندگان و تکمیل کنندگان کار ما در آینده هستند

با این دیدگاه که اولیاء صاحبان اصلی ، مشتریان دائمی و ادامه دهندگان راه معلمان و شریکان آموزشی ما هستند باید در مقابل این درک دست اندرکاران تعلیم و تربیت از اولیاء ، اولیاء نیز هم  جایگاه خود و هم اهمیت فرایند و زمان و سن فرزندان خود را تشخیص داده و با نظارت مستمر و شرکت فعالانه در برنامه ریزی سالانه راهبردی مدارس و اوقات فراغت مشارکت نمایند که اهم انتظارات کلاس و مدرسه و معلم و مدیر از اولیاء را می توان به شرح ذیل بیان نمود .

1-      دانایی محوری اولیاء در نظارت و مشارکت فرایند تعلیم و تربیت فرزندان خود

2-     ارتقاء مشارکت عملی در فرایند تعلیم وتربیت به تناسب نیاز مدرسه 

3-   شرکت فعال و ارائه پیشنهادات به موقع و سازنده در تنظیم برنامه ریزی سالانه راهبردی مدارس و برنامه ریزی عملیاتی بر اساس تقویم اجرایی

4-     مشارکت در پرکردن اوقات فراغت فرزندان

5-     مشارکت مالی در تجهیز کلاس های درس

6-     شرکت فعال در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بصورت ماهیانه

7-     ارتباط دائم و معنی دار با معلم یا معلمان فرزند خود .

8-    همکاری با آموزشگاه برای سرمایه گذاری در دانایی و جلوگیری‌ از هزینه نادانی فرزندان خود

9-     درک سرمایه فرزند خود یعنی همان عمر خدادادی و همکاری در جهت استفاده درست از آن درطول زندگی وطول تحصیل

10-    ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کار و تلاش مستمر در بین عوامل انسانی در مدرسه

 

 راهکارهای اجرایی مورد نظر

1-      مشارکت در تنظیم برنامه ریزی سالانه مدرسه از طریق تکمیل فرم ضمیمه طرح مورد نظر .

2-     شرکت فعال در جلسات انجمن اولیاء و مربیان در انتخابات مختلف درطول سال تحصیلی  .

3-     شرکت و تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کلاس بر اساس بخشنامه های صادر شده درسنوات قبل .

4-     همکاری با شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان هر دوره تحصیلی در اداره .

5-     شرکت فعال در همایش های عمومی انجمن اولیاء و مربیان .

6-     شرکت در کلاس های آموزش خانواده .

7-     همکاری و بررسی وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزند خود .

8-    مساعدت های فکری و مالی به مدرسه .

9-     پذیرش و باور به مدرسه به عنوان خانه دوم

10-    ایجاد زمینه تکریم و احترام به معلم به عنوان عامل ایجاد رفتار ماندگار فرزندان خود .

4- هر مدیر یک رهبر آموزشی

گفتم: ضروری ترین نیاز امروز مدارس چیست ؟

گفت : تحول

گفتم : از کجا باید آغاز کرد

گفت : از باورها

گفتم : چگونه

گفت : این که اگر بخواهیم می توانیم امروزمان بهتر از دیروزمان باشد

مشکلاتی که در وضعیت فعلی با آن روبرو هستیم و نمی توانیم به راحتی از آن عبور کنیم این است که در ساختار آموزش و پرورش در سطح کلاس تا سطوح جزئی آن یعنی کلاس و مدرسه و اداره و سازمان و تشکیلات آن مدیرتربیت نمی شود بلکه از سایر تخصص ها برای مدیریت و رهبری استفاده می شود که گستردگی این نقص در محیط های آموزشی است که مدیران آن بر اساس شرایطی غیر استاندارد و بدون تطبیق نیاز با رشته ها تأمین می گردد . و در واقع تصور این است که مدیریت مدارس اصلاً نیازی به تخصص ندارد و می توان با تعهد زمانی و امتیازات مورد نظر کار را انجام دهیم و به اهداف مورد نظر برسیم در این شرایط علاوه بر اینکه مدیر نمی تواند با تخصص هم مدرسه را هدایت و دانش آموزان را به کمال رساندمگر اینکه مدیر به رهبر تبدیل شود . رهبر آموزشی در آموزش و پرورش تعاریف ویژه ای دارد که توجه به آن ما را به اهداف نزدیکتر می کند . در زمان و شرایط فعلی و به تناسب نیازهای جدید جامعه مخصوصاً در بعد آموزش و پرورش و مدرسه از سه مرحله عبور کرده ایم که یادآوری آن مهم و قابل توجه است  . رئیس ، مدیر ، مدیریت که در رهبری آموزشی در مدارس از نیازهای اساسی است و اجرای آن راهکارهایی در رفع مشکلات موجود خواهد بود . رهبری آموزشی مورد نظر در این طرح بر اساس نظریه جدید دانشمندان و در کتاب های دکتر علاقمندان برای واحدهای آموزشی به شرح ذیل است .

رهبـری آمـوزشی

رهبری فراگرد اثرگذاری و نفوذ در رفتارزیر دستان برای هدایت آنها در ایفای وظایف سازمانی است مدیر برای ایفای وظایف رهبری با زیردستان خود ارتباط برقرار می کند ، به سرپرستی آنها می پردازد ، انگیزه کار و فعالیت در آنها به وجود می آورد به حل اختلاف آنها می پردازند و به اقتضاء تغییرات و تحولاتی در شرایط نیرو و محیط کاری پدید می آورد و تلاش می کند تا نیازها و هدفهای سازمان و اعضاء توأماً تحقق پیدا کنند و به عبارتی دیگر                   رهبر آموزشی عبارت است از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش ببرد رهبری آموزش خوانده می شود از این رو نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت ، تقویت ،  یاری و مساعدت و سر انجام همکاری کردن نه دستور دادن ، رهبر آموزشی کسی است که دیگران را از لحاظ افکار احساسات ، رفتار ، کردار ، تحت تأثیر قرار دهد و در انجام دادن وظایف آموزش آنان را یاری کند .

شایستگی های یک رهبر آموزشی

برای رهبری اثر بخش بر رفتار زیر دستان صاحب نظران رفتار سازمانی به شایستگی های سه گانه تأکید دارند .

1-    تشخیص : توانا بودن مدیر به فهم موقعیتی که می کوشد تحت تأثیر قرار دهد . تشخیص یک توانایی شناختی است که بر مبنای آن فهم موقعیت فعلی و پیش بینی موقعیت آینده میسر می شود . تفاوت میان وضع موجود و وضع مطلوب مسأله مهمی است که رهبر آموزشی به حل آن خواهد پرداخت حل این مسئله را قابلیت های دیگر رهبری تسهیل خواهند کرد .

2-    سازگاری : توانا بودن مدیر به انطباق رفتار خود و منابعی که در اختیار دارد با شرایط و عوامل موجود در موقعیت است  . بطوری که موجب تغییر موقعیت موجود شده است و تحقق وضع مطلوب تسهیل نماید انطباق یک توانایی رفتاری است .

3-   ارتباط : توانا بودن مدیر به برقراری ارتباط با دیگران به طوری که آنها بتوانند به آسانی منظور او را بفهمند و بپذیرند ارتباط برقرار کردن ، یک توانایی فراگردی یا عملیاتی است در صورتی که مدیر به فهم موقعیت توانا بوده و قابلیت سازگاری رفتاری داشته باشد ولی نتواند ارتباط مؤثری با زیر محموعه بر قرار کند . کل فراگرد فعالیت و تلاش او تأثیر دلخواهش را نخواهد داشت .

رهبر آموزشی مستلزم آن است که مدیر بتواند اولاً محیط کار خود را با تعریف و تفسیر  هدف ها تهیه و اجرا ی برنامه ها و راهنمایی مؤثر بر فعالیت های آموزشی به یک نظام همکاری فعال و پویا مبدل سازد ثانیاً با یاری و مساعدت به افرادی که در امر آموزش و یادگیری نقش دارند آنها را در نوآوری و انجام کار مؤثر تقویت می کند در چنین شرایطی است که موجبات شکوفایی استعدادها و قابلیت ها فراهم می شود . معلمان به کار اثر بخش برانگیخته می شوند دانش آموزان به یادگیری تشویق می شوند و والدین در جریان فعالیت های آموزشی مشارکت می کنند و روی هم رفته محیط مؤثر و مساعد برای فعالیت آموزشی و تحقق هدف های آن به وجود می آید .

ویژگی های محیط مؤثر و مساعد حاصل تلاش رهبر آموزشی

1-       هر فرد به خود و دیگران احترام می گذارد :

خلاقیت  اثر بخشی آموزشی نگامی افزایش می یابد که کارکنان در یک مدرسه از طریق معتثر شناختن خدمات افراد وجود انسانی یکدیگر را محترم بشمارند

2-       به احساسات و رفاه فردی توجه کافی معطوف و مبذول می شود :

کارکنان در چنین محیطی احساس آرامش  امنیت خاطر کرده در نتیجه به احسات و عواطف دانش آموزان توجه         می کنند و بر پیشرفت کار آموزشی علاقمند می شوند

 

3-     هر عضو محیط آموزشی به محیط و گروه خود احساس تعلق و پیوستگی می نماید:

احساس انگیزه تعلق به گروه از انگیزه های نیرومند هر فرد انسانی است اگر فردی احساس کند که جایی در گروه دارد و اعضای دیگر او را قبول دارند احتمال قوی می رورد که بتواند خدمات بر جسته ای به محیط کار خود ارائه دهد

4-      افراد به همدیگر اعتماد می کنند :

در محیطی که اعتماد وجود ندارد افراد به جای انجام دادن کار مفید به دفاع و محافظت از خویش پرداخته برای سبقت گیری از یکدیگر به ظاهر سازی  انجام کارهای سطحی می پردازند وجود اعتماد واطمینان متقابل در محیط کار موجب می شود که ارتباطات توأم با تفاهم برقراراست از این طریق همکاری گروهی  تقویت گردد .

5-      افراد در تصمیم گیری های آموزشی مشارکت کنند :

یکی از شاخص های رهبری مؤثر مشارکت دادن اعضاء گروه در تصمیم گیری است مشارکت جویی و اظهار نظر به ویژه در ارتباط با هدف ها و شیوه انجام کار خود افراد فرصت رشد و پرورش حرفه ای و زمینه قبول مسئولیت و احساس تعهد را در آنها به وجود می آورد .

6-      اطلاعات مربوط به کار در اختیار  همگان گذاشته شود :

هنگامی که افراد در جریان مسایل و مشکلات قرار نگیرند و در ارتباط با کار خود اطلاعات کافی نداشته باشند مشارکت در حل  مشکلات و تصمیم گیری مؤثر امکان پذیر نیست از این رو در محیط آموزشی مؤثر و مساعد افراد از طریق تشکیل جلسات و گفت و شنود در معرض اطلاعات لازم و مرتبط با کار قرار می گیرند و در صورت لزوم به حل مشکلات کمک می نمایند .

7-     پیشنهادها و نظرهای اعضاء مورد توجه قرار می گیرد .

در محیطی که فقط نظرهای مدیر حاکم است و آرای دیگران نقشی در تصمیم گیری و اداره امور ندارد جزء یکنواختی و رکود به بار نمی آید بینش و دانش عمیق تصمیم گیری مؤثر خلاقیت و نوآوری ، هنگامی حاصل می شود که نظرات دیگران مورد توجه  قرار گیرد .

 

انتظارات مهم از رهبر آموزشی در مدرسه

 

1-      ایجاد انگیزه در کارکنان محیط آموزشی به منظور بالابردن اثر بخشی کار و عملکرد آنها

2-    ایجاد شرایط که کارکنان به قبول مسئولیت تشویق شوند و در قبال عواقب آن پاسخگو باشند بطوری که نظارت و سرپرستی فعالیت های آنان از سوی مدیر به حداقل کاهش می یابد

3-   ارزشیابی واقع بینانه و منصفانه از کار و فعالیت کارکنان با همکاری آنان به طوری که کیفیت و کمیت انجام کار انجام شده از طریق اعمال روش ها ی منظم ارزشیابی بر همگان معلوم گردد و خطاها و کاستیها با همکاری و اشتراک مساعی رفع شود .

4-     برقراری ارتباطات مؤثر با والدین دانش آموزان و مشارکت دادن آنها در امور مدرسه

5-     تشویق کارکنان به مطالعه و تحقیق و ارزشیابی در زمنیه های آموزشی نظیر هدف ها روش ها و مواد و‌کتاب‌های‌درسی

6-     استفاده از توان رهبری دانش آموزان در اداره امور مدرسه

7-     ایجاد شرایط مناسب که به خلاقیت ، ابتکار و نوآوری دیگران میدان دهد.

8-    سازمان آموزشی هدف ، وظایف ، مقررات آن را بهتر از دیگران بشناسد و درک نماید

9-     روشهای مدیریت و رهبری را بشناسد و عمل کند

10-   برامر آموزش و پرورش مسلط باشد و در زمینه سرپرستی ، راهنمایی امور آموزشی و پرورشی و تدریس تجربه و تحصیل بیشتری داشته باشد تا بتواند درباره عملکرد معلمان و کارکنان خود به درستی داوری کند

11-   از توانائیها و مهارت ها و انگیزه های کارکنان محیط آموزشی مطلع باشد تا به موقع از آن عمل کند با ملاحظات فوق می توان گفت که رهبر آموزشی اولاً باید اداره و برداشت درستی از جهت و هدف سازمان  خود داشته باشد و از طریق ایجاد تعهد نسبت به این هدف کارکنان خود را به فعالیت بر انگیزد . ثانیاً توانایی داشته باشد که بر رفتار آنان اثر گذاشته آنها را در رأس هدفهای شخصی شان برحول هدفهای سازمانی یگانه سازد . رهبری در مدیریت آموزشی یعنی هدایت و راهنمایی کار و فعالیت در جهت هدف های نظام آموزش و پرورش صورت گیرد .

الزامات رهبری آموزشی مطابق فرهنگ هر جامعه و محیط کاری

1-      با فرهنگ جامعه خود آشنایی کافی و مورد نیاز داشته باشد

2-     نظام آموزش و پرورش جامعه خود را به خوبی بشناسد و از پیشینه تاریخی و تحولات آن آگاه باشد

3-     از فلسفه ارزش ها ، هدف ها و مأموریت و مقاصد کلی آموزش و پرورش مطلع باشد

4-     اصول و فنون آموزش و پرورش را بداند

5-     نسبت به کار خود نگرش علمی داشته باشد

6-     با اندیشه های مدیریت و رهبری آشنا باشد واز رهنمودهای آن در عمل و رفتار تبعیت کند

7-     تشکیلات و اعضاء و عناصر سازمان خود را به خوبی بشناسد و بر اداره و کنترل و رهبری آن توانا باشد

8-    بر وظایف و مسئولیت های چند بعدی آموزشی و پرورش ، فرهنگی و اجتماعی و اداری خود واقف باشد

9-     مشکلات وسایل مدارس و نظام آموزشی را در ارتباط با شرایط و ویژگی های جامعه تجزیه و تحلیل کند

10-    در زمینه مدیریت به اقتضاء نقش  وظایف خود دارای مهارت های سه گانه فنی و انسانی و اداری باشند .

11-    در زمینه علوم تربیتی و روان شناسی دانش  و معلومات کافی داشته باشد و در موارد لازم کارکنان آموزشی خود را راهنمایی کنند .

12-   برنامه آموزش روش ها و وسایل اجرایی آن را به خوبی بشناسد و در اجرای آن مهارت داشته باشد .

13-  روابط متقابل خانواده ، مدرسه و جامعه را درک کند

14-  مسایل و مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان را در پرتو معلومات علوم رفتاری تشخیص دهد و در حل آنها بکوشند .

15-  به فنون اداری و مالی و تدارکاتی آموزش و پرورش آشنا باشند .

16-   قوانین و مقررات نظام آموزشی را بخوبی بداند و برای حل مشکلات جاری از آنها مدد بگیرند

17-  در زمینه معلمی آموز ش و تجربه کافی داشته باشند .

علاوه بر این راهبران آموزش به اقتضای موقعیت باید ملاحظات فرهنگی ، اخلاقی ، دینی و ایدئولوژیکی جامعه خود را نیز عملاً رعایت کنند .

4-     هر مدرسه یک سازمان یادگیرنده

مفهوم سازمان یادگیرنده :

سازمانی که قابلیت و توانایی مستمر برای تغییر و سازگاری  در خود پدید آورد سازمانی یادگیرنده است همانطوری که یک فرد می آموزد ، سازمانها هم می آموزند . همه سازمانها می آموزند و یادمی گیرند چه آکاهانه یادگیری را انتخاب کنند و چه انتخاب نکنند این امر یعنی آموختن برای بقا و پایداری آنها یک پیش نیاز است با وجود این بعضی سازمانها یادگیری را بهتر از سازمانهای دیگر انجام می دهند سازان یادگیرنده سازمانی است که کارکنان آن همواره می آموزند که چگونه به طور جمعی یاد بگیرند و دانایی و توانایی خود را به هم هدیه کنند و از خارج از سازمان هدیه بگیرند در اغلب سازمانها وقتی که خطا و اشتباهی رخ دهد فرا گرد اصلاح مبتنی بر تجارب گذشته است و موازین و خط مشی جاری سازمان در مقابل در سازمانهای یادگیرنده به هنگام وقوع اشتباه و خطا اصلاحات بگونه ای مستلزم تغییر هدف ها ، خط مشی ها و برنامه های جاری سازمان است سازمان یادگیرنده مفروضات و هنجارهای سنتی سازمانی را زیر سئوال می برد و فرض هایی برای یافتن راه حلهای متفاوت برای مشکلات و جهش های چشمگیر برای پیشرفت و بهسازی سازمانی فراهم می سازد .

ویژگی های یک سازمان یاد گیرنده

1-    فرادید ( چشم انداز ) مشترکی در آن وجود دارد که همه اعضاء راجع به آن اتفاق نظر دراند و آن را قبول می کنند این چشم انداز روشن و با هدف و مورد احترام و قبول اعضاء است

2-    کارکنان سازمان شیوه های کهنه تفکر و روش های عادی انجام امور را که برای حل مشکلات یا انجام دادن فعالیت های سازمانی به کار می برند به دور می افکنند و از روش های نو برای حل مشکل استفاده می کنند

3-   در سازمان یادگیرنده تفکر کردن ، خلاقیت ، نوآوری و تفکر اقتصادی حاکم است و هر عضو سازمانی خود را موظف به این فرایند برای پیشبرد سازمان می داند

4-   اعضای سازمان تفکر سیستمی دارند و همه فاگردها ، فعالیت ها و کارکردهای سازمانی و تعامل های با محیط را به‌عنوان بخشی از یک سیستم روابط متقابل تلقی می کنند.

5-     کارکنان سازمان فارغ از واهمه و ترس از انتقاد یا تنبیه باز و صریح ارتباطات افقی و عمودی بین خود  برقرار می کنند .

6-    کارکنان فراتر از سود جویی شخصی . امیال شخصی و گرایش های شخصی و خانوادگی و محلی و گروهی در سطح متعالی برای دست یابی به فرادید و چشم انداز مورد نظر خود با همدیگر کار می کنند .

  

مدارس در آموزش و پرورش و سازمانهای خدماتی متعهد به تدریس و یادگیری هستند هدف نهایی یک مدرسه یادگیری دانش آموزان و خروج آنها به عنوان محصول نهایی است در واقع موجودیت مدرسه مبتنی بر چنین فعالیتی است مدارس باید جاهایی باشند که در آنها شرکت کنندگان پیوسته می توانند ظرفیت های خود را برای خلاقیت و نوآوری نتیجه گیری و موفقیت توسعه دهند . جاهایی که الگوهای نوین تفکر کردن تشویق می شوند خواست های جمعی پدید می آیند . اعضاء یاد می گیرند که با هم به یادگیری بپردازند قابلیت های خود را برای نوآوری و مشکل گشایی آشکار سازند . سرانجام در یک تعریف تکمیلی سازمان یادگیرنده سازمانی است که اعضاء آن هدفها و مقاصد مشترکی را پیگیری می کنند با یک نوع تعهد جمعی و گروهی به طور منظم ارزش آن هدفها و مقاصد را ارزیابی  می کنند ، دائماً درحال مقایسه عملکرد خود با گذشته با سیر مدارس و با منطقه و استان و کشور هستند .

در صورت لزوم به اقتضاء آن را اصلاح ، تعدیل ، حذف می کنند و بطور مداوم روش های اثر بخش تر و کارآمدتری را برای رسیدن به آن هدفها پدید می آورند . برای اینکه مدارس به سازمانهای یادگیرنده اثر بخش تبدیل شوند آنها باید از امر تدریس  یادگیری وتوجه به محصول نهایی یعنی دانش آموزان حمایت کنند و انطباقا و سازگاری سازمانی را تقویت نمایند فرهنگ وجو سازمانی باز همکاری زا و خود تظیم کننده داشته باشند ساخت و کار هایی نظیر رهبری تحول زا ، ارتباط باز و مداوم ، تصمیم گیری مشارکتی .به ایجاد تداوم یادگیری سازمانی در مدارس و سازمان یادگیرنده کمک کنند سازمان یادگیرنده باید نه فقط ظرفیت و استعداد پاسخگویی مؤثر به مشکلات روز بلکه توانایی پاسخگویی به مسایل نوظهور مربوط به اثر بخشی مدرسه را داشته باشند.

سازمان یادگیرنده مورد نظر در این طرح سازمانی است که در آن هر کلاس یک مدرس و هر معلم یک مدیر و هر دانش آموز یک محقق و پژوهشگر باشدو در آن هر اولیاء یک مشتری دانا و هر مدیر یک رهبر آموزشی و هر مدرسه یک سازمان یادگیرنده باشد .

  

هرمربی یک الگوی اخلاقی

درساختار نظام آموزش و پرورش درهر کشوری ودرمراحل مختلف وبعد از انقلاب وتغییر حکومتی متناسب با هداف آن نظام خواهد بود درایران نیز ساختار آموزش و پرورش قبل از انقلاب وبعد از انقلاب کاملاً متفاوت است وشاید تفاوت عینی وقابل درک آموزش و پرورش قبل از انقلاب وبعداز انقلاب علاوه برمحتوی کتب درسی واهداف دوره های تحصیلی درمعاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش خلاصه نمود معاونت پرورشی درنظام آموزش و پرورش کشور اسلامی ما نشانه دوهدف وامتیاز اساسی است : 1-اسلامی بود آموزش و پرورش 2-اهداف دراز مدت درتعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم که فردای این جامعه را برعهده خواهند گرفت امتیاز اساسی حوزه معاونت پرورشی درساختار آموزش و پرورش ومربیان پرورشی درمدارس توقعات جامعه واولیاء را بالا برده وبا همان نگرش معنوی که دراویل انقلاب درحوزه فعالیت پرورشی یعنی قرآن ،سنت پیامبر وزندگی بزرگان دین ویاران پیامبر ،امامان وصلحا وشهداء و...) امروز درنسل‌های آینده هم باقی خواهد ماند بااین‌نگرش هم مسئولیت کلیه کارکنان آموزش و پرورش وهم مربیان پرورشی برای تحقق چنینی توقعی که از طریق اولیاء نسبت به نظام آموزش و پرورش وجود دارد همانند گذشته یک توقع منطقی ومورد نیاز محسوب می شود .طرح مدرسه بی نقص با مصادیق هرمربی یک الگوی اخلاقی شامل کلیه مربیان پرورشی وورزشی وبهداشتی درواحدهای آموزشی می شود.

انتظارات اساسی از مربیان پرورشی ،ورزشی وبهداشتی

1-ایجاد زمینه پذیرش مسایل دینی واعتقادی واخلاقی

2-تلاش درجهت تفسیر وتجزیه وتحلیل وضعیت جامعه وهدایت دانش‌آموزان

3-ایجاد انگیزه دربین دانش‌آموزان درخصوص ضرورت آگاهی از مسایل دینی ،سلامتی روحی وروانی

4-آگاه نمودن دانش‌آموزان به ارزش وقت درزندگی

5-ارتباط صمیمی همراه با اعمال روش‌های تربیتی درجهت ارتقاء توان دانش‌آموزان دربعد اخلاقی وجسمی وروحی

6-آموزش دین واخلاق با عمل وتعهد نه با شعار وسخنرانی

7-آگاه نمودن دانش‌آموزان درزمینه هویت ملی ودینی ومذهبی

8-هدایت دانش‌آموزان درجهت بروز خلاقیت ونوآوری

9-راهنمایی دانش‌آموزان درمسیر درست زندگی وکسب مهارت زندگی

10-ایجاد زمینه استفاده از کلیه عوامل آموزشگاه درجهت تقویت وتحقق اهداف اعتقادی ،اخلاقی و...

راهکارهای اجرایی مورد نظر

 

1-ارتباط صمیمی با همه کارکنان آموزشی به منظور اطلاع دهی واطلاع گیری از وضعیت دانش آموزان وبررسی زمینه‌های فعالیت پرورشی

2-ایجاد ارتباط با تمامی دانش‌آموزان وشناسایی استعداد آنان درفعالیت‌ها (ورزشی ،فرهنگی ،هنری و...)

3-حضور فعال درجلسات شورای مستمر ،شورای مدرسه .

4-همکاری با مدیر درنظم برنامه سالانه مدیران ودرج امور تربیتی دربرنامه سالانه

5-آموزش دانش آموزان به کارهای تیمی وگروهی وتشکیلاتی

6-بررسی راههای تحول آفرینی درارتقاء فعالیت‌های پرورشی وانتقال آن به مدرسه

7-ایجاد انگیزه رقابت سالم دردانش‌آموزان

8-تشکیل کلاس قرآنی وبرگزاری مسابقات فرهنگی وهنری دربین دانش‌آموزان

9-هدایت وراهنمایی دانش‌آموزان وارتقاء مهارت زندگی آن شخصی ،خانوادگی واجتماعی

 منبع وب سایت : مدیریت آموزش وپرورش ناحیه ۲ سنندج

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:26  توسط جنید  | 

موارد مصرف طلا (کاربردهای طلا)موارد مصرف طلا (کاربردهای طلا)
در درجه ی اول از طلا به منظور سکه زنی و تهیه ی شمش و پشتوانه ی ارزی استفاده می شود به طوری که در کشور های سرمایه داری رقمی حدود ۴۰۰۰۰ تن را شامل می شود. مقدار باقی مانده ی طلا در تولید لوازم مختلف به کار می رود که جواهرات زینتی در صدر آنها قرار دارد (۵۰%) . انواع سبز و سفید و زرد طلا در جواهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. به خاطر نرمی در جواهرسازی آن را مس، نقره، نیکل و یا پالادیم همراه می کنند.

شمش های طلا
عمده‌ترین موارد تقاضای طلا برای جواهرات، صنایع الکترونیک، دندان‌پزشکی، سرمایه گذاری‌های جزیی و دیگر موارد است. تقاضای مشتری یکی از موارد تقاضای طلا است که مجموع سرمایه گذاری‌های جزیی و تقاضا برای جواهرات را شامل می‌شود.

میزان تقاضای طلا برای مصارف دندان‌پزشکی و صنایع در طول سا‌ل تقریباْ ثابت است و تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد ولی تقاضای طلا برای جواهرات در طول سال متغیر است بطوری‌که در سه ماهه آخر سال بالاترین مقدار را نشان می‌دهد و در تمام کشورها بالاترین میزان تقاضای طلا در روزهای قبل از سال نو آن‌ها است که به‌دلیل مصرف در ساخت جواهرات می‌باشد.

اطلاعات موجود در سال ۱۹۹۵ معرف آن است که کشورهای آسیای‌شرقی و جنوب‌شرقی مجموعاْ با خرید ۱۱۲۶ تن طلا رکورددار تقاضای طلا در سطح منطقه بوده‌اند. این مقدار حدود ۴۰ درصد کل تقاضای جهانی طلا بود که دلیل عمده آن شکوفایی اقتصادی این منطقه از جهان در این سال‌ها است. کشور هند با متوسط تقاضای ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن طلا، در صدر کشورهای مصرف کننده طلا قرار دارد زیرا در هند طلا و جواهرات جایگاه ویژه‌ای دارد.
تقاضای جهانی برای مصارف عمده (ربع اول سال۲۰۰۰ تا ربع سوم سال ۲۰۰۲)
کشورهای خاورمیانه مجموعاْ از نظر تقاضای طلا در رده دوم قرار دارند. ایالات متحده آمریکا با متوسط تقاضای ۳۵۰ تا ۴۵۰ تن در رده سوم قرار دارد، به عبارتی هند به تنهایی مصرف بالاتری از مجموع کشورهای خاورمیانه و ایالات متحده آمریکا دارد.

در رده‌های بعدی چین و کشورهای اروپایی قرار دارند. عربستان سعودی و ترکیه در رده‌های ششم و هفتم واقع شده‌اند. بیشترین مورد مصرف طلا در ساخت جواهرات و وسایل زینتی است که برمی‌گردد به خواص ویژه این فلز از جمله: مقاومت در برابر اکسید شدگی و تیره شدگی، جلا و رنگ زیبای آن و همچنین اثر آرام‌بخش آن بر اعصاب.
استفاده از لایه ای از طلادر نمای ساختمان
انواع آلیاژهای طلا در صنعت ارزش روزافزونی پیدا کرده است. طلا در صنایع و نیز سیستم های دفاعی با تکنولوژی بسیار مدرن کاربرد دارد. این فلز در انواع زیادی از لوازم الکترونیکی حالت جامد، در وسایل ثبت و کنترل صنعتی و تجهیزات مقاوم به خوردگی، در فرآیندهای شیمیایی به کار برده می شود. مصرف صنعتی طلا در سال ۱۹۸۳ حدود یک میلیون اونس بوده اما مصرف آن در کاربردهای حساس مستقیم مانند الکترونیک و سخت افزار نظامی، احتمالا به طور قابل ملاحظه ای کمتر می باشد. در میان موارد استفاده ی استراتژیک و صنعتی طلا، مهم ترین استفاده ی آن در لوازم الکترونیکی به ویژه در بردهای مدار چاپی اتصالات کنتاکتورهای اصلی، مدارهای مینیاتوری و به عنوان یک دو پانت در بعضی از نیم رسانا ها را می توان نام برد.
دستگاه های الکترونیکی حالت جامد مدرن از قبیل کامپیوترها نیاز به کنکتورها، کنتاکت های سوئیچ، اتصالات لحیم کاری شده و سایر اجزای معینی دارند که بایستی کاملا عاری از هر گونه لایه و فیلم کدر و تیره با مقاومت زیاد باشند و دیگر آنکه به جهت عمر دستگاه بایستی از نظر شیمیایی و متالوژیکی پایدار باقی بمانند. در سیستم های الکترونیکی نظامی و شهری پیچیده، به صورت روزافزونی از طلا برای مطمئن شدن از عملیات وابسته تحت یک محدوده ی وسیع از شرایط عملی(عملیاتی) استفاده می شود.

از طلا در ساخت دیودها، ترانزیستورها و بعضی قطعات الکترونیکی که می بایستی دارای مقاومت شیمیایی و حرارتی در موقع ساخت باشند استفاده می شود. آلیاژهای طلا از دیرباز در تجهیزات الکتریکی معینی به کار برده شده اند از جمله می توان به اجزای ویژه ای از دستگاه پتانسیومترها و در جاهایی که تولید مجدد، دوبله کردن و دوباره خوانی از دیدگاه صنعت الکترونیک دربلند مدت امری اساسی می باشد، اشاره کرد. سیم هایی از آلیاژ ( طلا- پالادیم ) در ترموکوپل ها مورد استفاده قرار می گیرند به ویژه آنهایی که برای اندازه گیری دماهای بالا در بعضی از فرآیندهای صنعتی و موتورهای هواپیما، مورد استفاده واقع می شوند.
استفاده از طلا در ساخت قطعات الکترونیکی و کامپیوتری
طلا به‌دلیل هدایت الکتریکی بالا و مقاومت در برابر اکسید شدن، اهمیت ویژه‌ای در ساخت تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری دارد.آلیاژهای لحیم کاری سخت ( زردجوش ) که حاوی طلا می باشند، در ارتباط با صنعت هوافضا به ویژه در مونتاژ بعصی از موتورهای توربینی جهت نظامی و نیز موتورهای راکت با عملکرد بالا، مهم می باشند.

طلا به عنوان یک بازتاب کننده تشعشعات مادون قرمز در ادوات گرمادهی تابشی و نیز ادوات خشک نمودن و پنجره های عایق حرارتی مورد استفاده در ساختمان های بزرگ و فضاپیماهایی از قبیل شاتل فضایی که به طلا به عنوان حفاظت کننده و seal کننده ای برای سیستم خنثی کننده ی فشار آئرودینامیک (propulsion) حیاتی اش در مقابل مشکلات ناشی از شکنندگی هیدروژن می نگرد و تکیه دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. طلا را به شکل مایع های آلی فلزی ارگانومتالیک برای تزیین شیشه و چینی استفاده کرده و از برگ طلا (goldleaf) برای تزیین داخل و خارج ساختمان ها استفاده می کنند.
تصویری از طلای رشته ای
آلیاژهای طلا را در دیسک های پاره شونده ( دیسک ها و دیافراگم هایی که تحت یک فشار معین از هم گسیخته شده و کار یک قسمت از دستگاه را متوقف می کند ) در تجهیزات فرآیند شیمیایی استفاده می شود و در قالب های اکستروژن با سوراخ های زیاد برای ایجاد فیلامان های فلزی، پلاستیکی و منسوجات کاربرد دارد.
این فلز همچنین به‌صورت آلیاژ همراه با پالادیوم در ترموکوپل‌ها، بدنه سفینه‌ها و دیگر صنایع هوافضا کاربرد دارد. به‌عنوان مثال در ساخت هر فروند هواپیما بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم طلا به‌کار می‌رود.
کاربرد طلا در صنایع هوافضا
در حدود ۲.۲ درصد از تقاضای طلا در دندانپزشکی مصرف می‌شود زیرا علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، با همان نرخ رشد مینای دندان منبسط می‌شود.
میزان تقاضا برای دندانپزشکی و مصارف صنعتی در طول سال تقریباْ ثابت می‌باشد و تغییرات خاصی را نشان نمی‌دهد. ولی تقاضا برای جواهرات و تقاضا برای مشتری که متاثر از تقاضا برای جواهرات است در سه ماهه آخر سال بالاترین مقدار را نشان می‌دهند. از طلا همچنین در نوارهای تزیینی و یراق دوزی، پارچه های زربفت، تذهیب کاری، صفحه نگاری کتب و نامه نگاری استفاده می شود. از دیگر موارد استفاده ی طلا کاربرد آن در صنایع شیمیایی و پزشکی و عینک سازی می باشد.
تقاضا جهانی طلا برای مصارف عمده (۱۹۹۶ ـ۲۰۰۱)
مصارف درمانی طلا:
از گذشته‌های خیلی دور طلا برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌شد. در اینجا به تعدادی از این بیماری‌ها اشاره می‌شود.
۱. در حدود سال ۱۸۸۵ در آمریکا طلای کلوئیدی به عنوان درمان دیپسومانیا (dipsomania)که میل شدید به مصرف الکل می‌باشد، به‌کار می‌رفت.
۲. اولین تحقیق پزشکی مستند و مدرن در مورد کاربرد طلا در سال ۱۸۹۰ صورت گرفت. در این سال دکتر رابرت کخ کشف کرد که باسیل سل نمی‌تواند در حضور طلا زندگی کند.
۳. در اوایل دهه ۱۹۰۰ پزشکان برای درمان دردهای مفصلی، قطعه‌ای از طلا به ارزش پنج دلار را در زیر پوست، مثلآ در ناحیه مفصل زانو کار می‌گذاشتند در نتیجه در بیشتر موارد درد کاهش یافته یا کاملآ برطرف می‌شد.
۴. از سال ۱۹۲۷ طلا به‌طور مداوم برای درمان آرتروز به‌کار گرفته شده‌است.
۵. طلا در مورد ناهنجاری‌های غددی و عصبی مورد استفاده بوده و در احیاء مجدد فعالیت‌های غددی، تحریک اعصاب و آزاد کردن فشار عصبی سودمند است.
۶. طلا می‌تواند بر مکانیسم گرمایی بدن تاثیر مثبتی داشته باشد. بویژه در مورد عرق کردن‌های شبانه، تشنگی شدید و ضعف و کاهش دمای بدن موثر است.
مصرف طلا در دندانپزشکی
۷. آقایان نیلو کایرو(Nilo.Cairo) و ا. برینکمن(A.Brinckmann) تحقیق ارزنده‌ای به نام” مواد پزشکی“ ارائه دادند که در آن طلای کلوئیدی به عنوان درمان‌گر شماره یک چاقی مطرح شده است.

طلا همچنین در درمان بیماری‌های زیر مفید می‌باشد:
۸. اعتیاد ۹. آلزایمر ۱۰. حواس پرتی ۱۱. بیماری دوگانگی (Bi-Polar Disease) که یک بیماری روانی است. ۱۲. دندان قروچه(Bruxism) ۱۳. ورم زانو و آرنج ۱۴. سندرم جنگ خلیج فارس ۱۵. سرطان ۱۶. غلظت خون ۱۷. بیماری‌ کرون (Crohn) ۱۸. افسردگی ۱۹. تورم قولن ۲۰. کلسترول بالا ۲۱. کم خوابی ۲۲. پوکی استخوان ۲۳. کشیدگی ماهیچه ۲۴. آرتروز رماتیسمی ۲۵. انفصال دیسک ۲۶. زخم معده ۲۷. زخم روده
طلا یکی از عناصر باارزش در پزشکی مدرن به شمار می رود، و علت آن این است که طلا عنصری غیرسمی و بی خطر بوده و یکی از بهترین انواع فلزات هادی جریان الکتریسیته می باشد، چگالی این عنصر می تواند آن را در زیر میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده سازد. علاوه براین طلا عنصری نابودناپذیر و فلزی نرم بوده و این کارکردن با طلا را آسان می کند.

دندانپزشکی
بیشتر طلاهای استفاده شده در دندانپزشکی به صورت آلیاژ با دیگر فلزات مانند پلاتین، پالادیوم، نقره، مس و روی می باشد. طلا عنصری غیرسمی بوده و در اثر فرآیندهای بیولوژیکی برای استفاده های دندانپزشکی آماده می گردد. برای دندانپزشک استفاده از این فلز به علت مقاومت بالا ، سختی زیاد ، بادوامی آن مناسب است، همچنین طلا هرگز سائیده نشده و تیره نمی شود. همچنین مقاومت بالا نسبت به عوامل شیمیایی باعث جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی طلا می گردد.
مزایا
۱- ماده با عمر زیاد.
۲- شکل پذیر بوده و به راحتی به شکل دلخواه در می آید.
۳- طلا دارای سختی درحدود مینای دندان است و به طور مناسب دندان را می پوشاند.
۴- طلا شکننده نبوده و خرد نمی شود.
۵- طلا سازگار با محیط زیست و غیرسمی می باشد.
معایب
۱- طلا بسیار گران است.
۲- طلا یک هادی بسیار مناسب حرارت می باشد.
۳- رنگ زرد طلا ممکن است بر زیبایی اثر نامطلوبی داشته باشد.
۴- طلا به ساختار دندان متصل نمی شود و هر زمانی ممکن است جدا شود.
۵- طلا ممکن است با قطب های الکتریکی بدن واکنش دهد.

لیزر
یکی از مهمترین علوم امید بخش پزشکی بحث لیزر یونی است، سطوح داخلی که بوسیله طلا پوشیده شده تمرکز اشعه را کنترل می نماید. در گسترش لیزر، بخار لیزر طلا می تواند نور قرمز با دانسیته بالا که نیاز به طول موج بالا دارد، تولید کرده و سلول های سرطانی را بدون هیچ زخمی در مجاورت سلول های سالم نابود سازد.
لیزر کم وزن جدید، بوسیله افراد نظامی طراحی شده و درمحل تماس صفحات مطلا استفاده میشود و برای زخم های ایجاد شده در مناطق جنگی استفاده می شود، به موجب آن از دست دادن خون کاهش یافته و شانس زنده ماندن در مورد زخم های جدی افزایش می یابد. در بیمارستان ها، این طرح جدید اجازه می دهد تا در صدمه های شدید و اورژانسی و بدون حرکت دادن بیمار، شانس

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:25  توسط جنید  | 

تمام خواص نور آبی/ از افزایش هوشیاری تا رفع بوی بد دهان


پژوهشگران دریافته اند اثر نور آبی در هوشیار سازی مغز بیش از کافئین است.
گفته می شود نور آبی شهرت بدی در مختل کردن خواب دارد. افرادی که پیش از خواب از تلفن هوشمند و دیگر گجت ها استفاده می کنند در طول شب دچار بی قراری خواب می شوند چرا که نور این دستگاه ها موجب سرکوب ملاتونین – ماده شیمیایی کنترل کننده ساعت بدن- می شود.


تحقیقات اخیر از برخی نکات مثبت این نور آبی پرده برداشته است که نشان می دهد چگونه نور آبی اگر در زمان مناسبی از آن استفاده شود می تواند مغز را هوشیار نگه دارد.
پژوهشگران دانشگاه مید در سوئد تاثیرات کافئین و نور آبی را بر مغز مقایسه کرده و دریافته اند هر دوی این موارد تاثیرات مثبتی بر مغز دارند.


نکته جالب اینجاست که افرادی که در معرض نور آبی قرار داشتند در آزمون های عملکرد مغز که شامل حواس پرتی می شوند، عملکرد بهتری داشته اند.دانش پژوهان نشان دادند مصرف کنندگان کافئین بیشتر دچار حواس پرتی شده و عملکرد ضعیف تری داشتند.مطالعات حاکی از آن بود که نور آبی و کافئین تاثیرات مجزایی بر روی جنبه های عملکرد عضلانی ناشی از فعالیت مغزی داشتند.


به گفته محققان نور آبی قابلیت تاثیر مثبت بر گستره ای از مجموعه ها را دارد که در عملکرد شناختی و هوشیاری مهم هستند.این مطالعه بر اساس تحقیقاتی صورت گرفته که نشان می دهد نور آبی توانایی های شناختی مانند حافظه هوشیاری و زمان واکنش را بهبود می بخشد.
اگرچه نور آبی برای بافت بدن ضرری ندارد اما این نور آن قدر قدرتمند است که تاثیرات زیستی را در بدن هدف قرار دهد و به طور فزاینده ای برای گستره ای از درمانهای پزشکی استفاده می شود.مثلا پزشکان در بیمارستان دانشگاه هیدلبرگ برچسبی را ساخته اند که نور آبی متساطع  و درد را درمان می کند.
نور آبی همچنین می تواند با بوی بد دهان مبارزه کند. قرار گرفتن تنها دو دقیقه در معرض نور آبی لامپ های سفید کننده دندانها می تواند باکتری های موجود در بزاق را که موجب بد بویی دهان می شوند از بین ببرد.


بر اساس یافته های این پژوهش حتی افراد نابینا قادر به استفاده از فواید شناختی قرار گرفتن در معرض نور آبی هستند.پژوهشگران دانشگاه مونترال دریافته اند که حتی وقتی دید معیوب است و اجسام دیده نمی شوند، هنوز تغییرات نور در مغز ثبت می شود و افراد می توانند بگویند چه زمانی نور خاموش و روشن می شود.
این تحقیقات می تواند تاثیرات مطلوبی در درمان افراد نابینا و همچنین دیگر اختلالات شناختی داشته باشد و پزشکان می توانند به طور بالقوه ای از نور برای فعال سازی بخش های خاصی از مغز استفاده کنند.

دانش پژوهان می گویند 50 ثانیه قرار گرفتن در معرض نور آبی می تواند تغییراتی بر مغز ایجاد کند.
منبع:

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:20  توسط جنید  | 

گیاهان خانگی پیشنهاد ناسا برای فرار از آلودگی هوا

گیاهان خانگی پیشنهاد ناسا برای فرار از آلودگی هوا
محققان ناسا با هدف بهبود کیفیت زندگی فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)، گیاهان خانگی مختلف را در معرض مواد شیمیایی قرار داده و توانایی آنها برای حذف آلودگی هوا را بررسی کردند.
طی تحقیقات دو ساله ناسا، فهرستی از گیاهان خانگی با توانایی تصفیه هوا و حذف آلاینده های سمی از محیط منزل و محل کار تهیه شد.
محققان در این مطالعه از مواد شیمیایی شامل تری کلرواتیلن (TCE)، بنزن و فرمالدئید استفاده کردند؛ این مواد سرطان زا بوده و قرار گرفتن در معرض این مواد باعث سردرد، حالت تهوع، مشکلات پوستی و بروز آسم می‌شود.
این مواد در تولید محصولات مختلفی مانند رنگ، جوهر، چسب، پلاستیک، فرش، فوم و مواد ضد حریق مورد استفاده قرار گرفته و براحتی در هوا منتشر می‌شوند.
 در برخی موارد سطح ترکیبات آلی فرار (VOCs)‌ در هوای یک ساختمان بقدری بالا است که باعث بروز مشکلات جدی برای ساکنان یا کارمندان حاضر در محیط می شود که این بیماری به نام «سندرم بیماری ساختمان» شهرت دارد.
نتایج بدست آمده نشان می دهد، برخی گیاهان خانگی قادر به فیلتر کردن و حذف چشمگیر آلاینده های سمی هستند، بطوریکه برخی گیاهان تنها در مدت 24 ساعت می توانند تا 90 درصد مواد سمی موجود در هوا را به خود جذب کنند.
گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق حفره های نازک بر روی برگ ها جذب می کنند؛ ریشه و باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت دارند.
بر اساس تحقیقات ناسا، یک گیاه در فضای 9 مترمربع خانه یا محل کار دارای اثربخشی مناسب در پاکسازی و تصفیه هوا است.
در این فهرست گیاهانی شامل: فیلودندرون، پوتوسی ابلق (برگ قلبی)، همیشه سبز چینی (آگلونما)، سرخس بوستون، ‌فیکوس بنجامین، ژربرا دیزی، کلروفیتوم،‌ بامبو پالم (نخل بامبو)، پیچک انگلیسی و گیاه سانسوریا است.

منبع:isna.ir

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:19  توسط جنید  | 

چرا پای پنگوئن ها در سرما یخ نمی زند؟چرا پای پنگوئن ها در سرما یخ نمی زند؟     
پنگوئن ها پرندگانی هستند که بر خلاف دیگر همگروهانشان، قدرت پرواز ندارند. این گروه از پرندگان ساکن نواحی سردسیری نیمکره جنوبی زمین و بویژه قطب جنوب هستند.

این پرنده بر خلاف پرندگان دیگر هرگز در زمین های خشک قدم نمی گذارد و تمام عمرش را در دریا یا روی یخ های قطب جنوب سپری می کند.
پاهای پنگوئن شبیه به پاهای اردک است و با توجه به ساختار آن می تواند برای شنا کردن از پاهایش استفاده کند. علاوه بر این، پنگوئن قطبی می تواند به کمک پاهایش و براحتی روی برف و یخ راه برود.

اما ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که چرا پاهای پنگوئن یخ نمی زند؟
اگرچه این موجود مدام روی برف و یخ راه می رود، اما هیچ گاه پاهایش یخ نمی زند. در حقیقت مکانیسمی در بدن این پرنده وجود دارد که مانع از یخ زدن پاهایش می شود و این مکانیسم همان چگونگی گردش خون در بدن پنگوئن است.

سیستم گردش خون در پاها و انگشتان پاهای پنگوئن به گونه ای تکامل یافته که از دست دادن گرمای بدن این پرنده را تا حد امکان کاهش داده و به حداقل می رساند و به این ترتیب در حالی که پنگوئن روی برف و یخ در حال راه رفتن است، دمای پاهایش به اندازه ای است که از یخ زدن پاها ممانعت به عمل می آورد.
در هوای سرد گردش خون در پاهای پنگوئن محدود می شود و به این ترتیب دمای پاها به رغم سرمای هوا کاهش نمی یابد. در حقیقت انسان ها نیز می توانند از روش مشابهی برای جلوگیری از یخ زدن دست ها و پاهایشان در روزهای سرد استفاده کنند. اگر دقت کرده باشید، در هوای سرد رنگ دست ها سفیدتر می شود.

تغییر رنگ دست و سفیدتر شدن آن به این علت است که خونرسانی به دست برای مقابله با سرما کاهش می یابد.علاوه بر این، قسمت بالای پا در این گروه از پرندگان مانند یک مبدل حرارتی طبیعی عمل می کند و به عبارت دیگر در مسیر خونرسانی به انگشتان، دمای خونی را که از بدن به پاها منتقل می شود، کاهش می دهد و در مقابل در مسیر برگشت، دمای خونی را که از پاها به بدن برگردانده می شود ، افزایش می دهد.

عروق و رگ های خونی در پاهای پرندگان ساختار درهم پیچیده و منحصر به فردی دارد که در جلوگیری از یخ زدگی پا نقش بسیار مهمی دارد. به این ترتیب خونی که از طریق سیستم خونرسانی به پا می رسد از قبل فرآیند کاهش دما را پشت سر گذاشته است و در نتیجه در این قسمت از بدن یعنی پا دمای زیادی را از دست نمی دهد. با کنترل جریان خون دمای پاها به یک یا ۲ درجه بالاتر از دمای انجماد می رسد و پاها هنگام راه رفتن روی برف و یخ دمای کمتری را از دست می دهند.

منبع: jamejamonline.ir
مترجم: عاصفه اله وردی

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:19  توسط جنید  | 

چرا پای پنگوئن ها در سرما یخ نمی زند؟چرا پای پنگوئن ها در سرما یخ نمی زند؟     
پنگوئن ها پرندگانی هستند که بر خلاف دیگر همگروهانشان، قدرت پرواز ندارند. این گروه از پرندگان ساکن نواحی سردسیری نیمکره جنوبی زمین و بویژه قطب جنوب هستند.

این پرنده بر خلاف پرندگان دیگر هرگز در زمین های خشک قدم نمی گذارد و تمام عمرش را در دریا یا روی یخ های قطب جنوب سپری می کند.
پاهای پنگوئن شبیه به پاهای اردک است و با توجه به ساختار آن می تواند برای شنا کردن از پاهایش استفاده کند. علاوه بر این، پنگوئن قطبی می تواند به کمک پاهایش و براحتی روی برف و یخ راه برود.

اما ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که چرا پاهای پنگوئن یخ نمی زند؟
اگرچه این موجود مدام روی برف و یخ راه می رود، اما هیچ گاه پاهایش یخ نمی زند. در حقیقت مکانیسمی در بدن این پرنده وجود دارد که مانع از یخ زدن پاهایش می شود و این مکانیسم همان چگونگی گردش خون در بدن پنگوئن است.

سیستم گردش خون در پاها و انگشتان پاهای پنگوئن به گونه ای تکامل یافته که از دست دادن گرمای بدن این پرنده را تا حد امکان کاهش داده و به حداقل می رساند و به این ترتیب در حالی که پنگوئن روی برف و یخ در حال راه رفتن است، دمای پاهایش به اندازه ای است که از یخ زدن پاها ممانعت به عمل می آورد.
در هوای سرد گردش خون در پاهای پنگوئن محدود می شود و به این ترتیب دمای پاها به رغم سرمای هوا کاهش نمی یابد. در حقیقت انسان ها نیز می توانند از روش مشابهی برای جلوگیری از یخ زدن دست ها و پاهایشان در روزهای سرد استفاده کنند. اگر دقت کرده باشید، در هوای سرد رنگ دست ها سفیدتر می شود.

تغییر رنگ دست و سفیدتر شدن آن به این علت است که خونرسانی به دست برای مقابله با سرما کاهش می یابد.علاوه بر این، قسمت بالای پا در این گروه از پرندگان مانند یک مبدل حرارتی طبیعی عمل می کند و به عبارت دیگر در مسیر خونرسانی به انگشتان، دمای خونی را که از بدن به پاها منتقل می شود، کاهش می دهد و در مقابل در مسیر برگشت، دمای خونی را که از پاها به بدن برگردانده می شود ، افزایش می دهد.

عروق و رگ های خونی در پاهای پرندگان ساختار درهم پیچیده و منحصر به فردی دارد که در جلوگیری از یخ زدگی پا نقش بسیار مهمی دارد. به این ترتیب خونی که از طریق سیستم خونرسانی به پا می رسد از قبل فرآیند کاهش دما را پشت سر گذاشته است و در نتیجه در این قسمت از بدن یعنی پا دمای زیادی را از دست نمی دهد. با کنترل جریان خون دمای پاها به یک یا ۲ درجه بالاتر از دمای انجماد می رسد و پاها هنگام راه رفتن روی برف و یخ دمای کمتری را از دست می دهند.

منبع: jamejamonline.ir
مترجم: عاصفه اله وردی

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:19  توسط جنید  | 

آشنایی با گیاه آگاو

 

آشنایی با گیاه آگاو
گیاه خنجری را در مناطق حاره میتوان اغلب در پارکها و باغها دید ولی درنیمکره شمالی آنر ا تنها در تابستان میشود در خارج از اطاق نگهداری کرد.
گیاه خنجری پس از مدت بسیار طولانی گل میدهد و به خاطر این مطلب به آن گیاه century plant گفته میشود .به هنگام ظهور گل ، ساقه گیاه تا حد قابل توجهی بلند میشود .
آگاو (Agave) از کلمه یونانی Agavos به معنی تحسین آمیز مشتق شده است و علت انتخاب این نام برای این گونه شاید این باشد که گیاه بزرگ و تحسین برانگیزی است و وقتی به گل می نشیند واقعاٌ زیبا و دیدنی می شود ، بطور کلی باغبانها در ایران به این گیاه آگاو می نامند.
برخی مناطق دنیا به علت شباهت ظاهری آن به Aloe ( گیاه مولد صبر زرد از تیره لاله ) به غلط Aloes می گویند . گیاهان جنس آگاو از خانواده نرگس یا Amaryllidaceae می باشد ( در برخی منابع از خانوادهAgavaceae ذکر شده است ) و دارای 300 گونه دائمی است
گیاهی است دائمی ، معمولا بدون ساقه برگهای آن ریشه ای است یعنی بطور گروهی مستقیما از ریشه خارج می شوند.
برگها پهن دراز به طول تا 2 متر ، ضخیم ، گوشتی ، زیر برگها محدب و برآمده و روی برگها مقعر ، به رنگ سبز خاکستری است . کناره برگها دارای تیغهای تیز خیلی محکم و خمیده به رنگ قهوه ای مایل به سیاه می باشد ، گلها ی آن به رنگ زرد مایل به سبز متعدد در اطراف محور شاخه گل دهنده که از وسط برگها بیرون می آید قرار دارند . طول محور گلها در بعضی گونه ها 8- 9 متر می رسد.
ظریفترین نوع گیاه خنجری a.marginata است که برگهای سبز ضخیم با حاشیه زرد رنگ دارد و اگر در محیط مناسبی قرار بگیرد رشد و نمو کرده و به ارتفاع بیش از یک متر میرسد.
آگاوها در 6- 8 سالگی ( در برخی گونه ها ظهور گل را 40-30 سالگی و حتی تا پس از یک قرن ذکر نموده اند ) دارای ساقه گلدار و منتهی به تعداد فراوانی گل در قسمت انتهایی ساقه مولد گل می گردند.
گیاه دائمی همیشه سبز تا 7.5 متر رشد می کند. این گیاه به سرما حساس نمی باشد. گلها دو جنسی و گرده افشانی به وسیله پروانه ها صورت می گیرد. آگاو درخاکهای شنی، لومی ورسی با زهکش خوب رشد می کند. این گیاه در خاکهای اسیدی، قلیایی وخنثی رشد می کند.
در سایه نمی تواند رشد کند. به رطوبت خاک نیاز دارد و مقاوم به خشکی است
از اواسط بهار میتوان گیاه خنجری را در خارج از اتاق و در مقابل نور آفتاب قرار داد ولی آب دادن و تغذیه گیاه نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
اواسط پاییز باید گیاه خنجری را به داخل آورده و در محیطی خنک ( که از یخ زدگی محافظت شود ) قرار داده و به میزان کم به ان آب داد.
آگاونیاز به خاک با زهکش خوب ومحیط آفتابی دارد. دمای 3 درجه زیر صفر را تحمل می کند.
به نور شدیدی احتیاج دارد. باید در ۴ تا ۶ درجه سانتی گراد نگه داری شود.
بهتر است آبیاری خوبی داشته باشد ولی باید مراقب پوسیدگی ریشه بود در زمستان با مقدار کمی آب آبیاری شود .
به خاک قلیایی نیاز دارد مخلوطی مساوی از خاک باغچه و ماسه های درشت و تورب خاک مطلوبی برای رشد آگاو فراهم میاورد .
کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۳ گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا مهر ماه مورد مصرف قرار داد .
آگاو ها اصولا از گیاهان لیفی و نساجی محسوب می شوند . از برگ آگاو پس از اینکه فیبر Sisal* از آن گرفته شد ماده هکوژنین بدست می آورند . این ماده در داروسازی برای ساختن کورتیزون و هورمونهای جنسی بکار می رود .
هکوژنین منبع غنی از ماده استروئید ها می باشد . برگهای سیزال سبز نیز دارای مواد قندی است که از آن استخراج می شود .
بطورمتوسط ازهر 500 برگ 140 کیلوگرم الیاف فیبر خشک شده و از 2800-2700 کیلوگرم پولپ ( قسمت گوشتدار برگ ) در حدود 150 کیلوگرم قند بدست می آورند . برداشت برگها معمولا در تابستان انجام می گیرد .
برگهای آگاو دراز , سفت و قوی است . ابتدا الیاف آگاو با وسیله مخصوص الیاف گیری خارج می شود . الیاف گرفته شده , شسته شده و برای اینکه تمام مواد خارجی گیاهی از الیاف گرفته شود , کوبیده و شانه می شود و پس از آن مجددا چندین بار در آب شسته می شود و برای سفید شدن , آن را در آفتاب پهن می کنند .
له شده برگ آگاو به صورت ضماد برروی زخمهای دیر علاج اثر داده می شود و از آن نتایج مفید در التیام زخم و جراحات بدست می آورند
ریشه آگاو معرق است وجوشانده آن به مصارف درمانی مذکور می رسد . در دامپزشکی از آن جهت درمان ضرب دیده گی اعضای اسب و قاطر استفاده می شود .
ساقه آگاو دارای شیرینی است که پس از گرفتن شیره , آن را تبخیر و تلغیظ نموده و به شکل شربت شیرین غلیظی به نام عسل ماگی در بازار عرضه می نمایند.
در چین از گیاه آگاو آمریکائی برای تهیه حشره کش استفاده می شود . درهند از ریشه آگاو آمریکائی به عنوان مدر , معرق و ضدعفونی کننده استفاده می شود.شیره برگهای آن ملین و مدر و قاعده آور است ودر مواردکمبود ویتامین Cداروی مفیدی است .
در هند و چین از شیره برگها بعنوان ملین و مدر استفاده می شود . در مورد گونه Agave angustifolia که گونه پرورشی است از شیره برگهای آن برای تسکین درد دندان و ناراحتی چشم استفاده می شود . با توجه به خواص و کاربرد فراوان آگاو در داروسازی و صنعت و همچنین سازگاری این گونه در بیشتر نقاط ایران توصیه می شود مطالعات و بررسیهای عمیقتری در خصوص سازگاری گونه های مختلف این گیاه در ایران و استان گلستان انجام شود تا استفاده بهینه از این گیاه کم توقع انجام شود .
مغزگیاه آگاو سرشار ازساکارین است و وقتی پوست آن کنده شود آنرا می توان خورد، شیرین و مغذی اما نسبتا فیبری است. بذر را در آرد ترکیب کرده و به عنوان غلیظ کننده در سوپ یا اینکه در ساخت نان بکار می برند. شیره ای که ازساقه گل دهنده می گیرند به عنوان شربت استفاده می کنند .
شیره گیاه آگاو را همانند ضماد بر روی جراحتها می گذارند. شیره همچنین در درمان اسهال و اسهال خونی بکارمی رود. شیره ضد عفونی کننده، معرق، ادرارآور وضدیبوست است.
دم کرده برگهای ریزریزشده، مسهل وعصاره برگ برای درمان ضرب دیدگی بکار می رود. همچنین در درمان دیرهضمی، نفخ شکم، یبوست وزردی بکارمی رود. شیره ضدعفونی کننده وازرشد باکتریها در معده و روده جلوگیری می کند. از برگها داروی استروئیدی می سازند. یک صمغ از ریشه و برگ می گیرند که در درمان دندان درد بکار می رود. ریشه معرق وادرارآورمی باشد. آن همچنین در درمان سفلیس بکار می رود.
از ساپونین گیاه صابون می سازند(در ریشه می باشد). وقتی ریشه و برگ را خرد می کنند و سپس با آب آنرا می جوشانند، ساپونین از آن استخراج می شود. گیاه خاصیت حشره کشی دارد. یک فیبر قوی از برگها می گیرند که از آن طناب، نخ و پارچه می سازند. ساقه های گل دهنده خشک شده همانند یک پوشش ضدآب بکار می رود .
تکثیر آگاو هم از طریق بذر و هم از طریق کاشت پاجوشهای نزدیک ریشه آن صورت می گیرد .ازدیاد از طریق بذر با کاشت در خاک با دمای 20 درجه سانتیگراد و از طریق پاچوش ، با جداکردن جوانه ها از پایه های مادری و کاشت آنها صورت می گیرد .
در ایستگاه تحقیقات چالکی گرگان در کنار پایه مادری پاجوش های بسیار زیادی تولید شده است که به راحتی می توان آن را از پایه مادری جدا وکشت نمود . آگاو مکان آفتابی و هوای گرم که دارای جریان کافی هوا باشد دوست دارد و در مناطقی که دارای زمستان یخبندان دارند باید در پناه گذارده شود .
بذررا بصورت سطحی در محیط آفتابی در ماه فروردین و درون گلخانه گرم بکارید. بذردردمای 20 درجه درعرض 1 تا 3 ماه جوانه می زند. جوانه ها را در گلدانهای مجزا با خاک زهکشی شده بکارید تا به قدر کافی بزرگ شود.
از این گیاه تا موقعی که ارتفاعش به 20 سانتی متربرسد مراقبت بکنید. گیاه را دراواخر بهار یا اوایل تابستان بعد از سرمای ناگهانی خارج می کنید
منبع: گل و گیاه,  daneshha.akairan

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:17  توسط جنید  | 

پیش بینی ناسا از فاجعه سال 2013

پیش بینی ناسا از فاجعه سال 2013

اکنون کارشناسان ناسا نسبت به خطرات بالقوه ای که توفان عظیم خورشیدی در فاصله 150 میلیون کیلومتری و در سال 2013 می تواند برای زمین داشته باشد هشدار دادند.

دانشمندان ناسا پیش بینی کردند که توفان خورشیدی که قرار است در سال 2013 رخ دهد می تواند برای زمین به یک فاجعه بزرگ و حتی نابودی دنیا تبدیل شود. در تقویم مایاها 21 دسامبر 2012 به عنوان پایان دنیا پیش بینی شده است. اکنون گروهی از دانشمندان ناسا با بررسی رفتار خورشید هشدار دادند که پایان دنیا با یکسال تاخیر می تواند در سال 2013 رخ دهد.

ارزیابیهای ناسا نشان می دهد که توفان خورشیدی سال 2013 یک فاجعه بزرگ است چون شدت آن 20 برابر ویرانگرتر از اثرات ناشی از عبور توفان کاترینا در آمریکا است و می تواند عملکرد شبکه های تلویزیونی و اینترنت را به شدت مورد تهدید قرار دهد.

دانشمندان ناسا در این خصوص اظهار داشتند: "زمین و فضا به روشی کاملا جدید برای تاریخ بشریت با هم تمام خواهند گرفت." فوریه گذشته که ناسا رصدخانه دینامیک خورشید (SDO) را پرتاب کرد محققان لابرتوار روترفورد در آکسفورد شایر انگلیس در خصوص اثرات بادهای خورشیدی بر روی بازیهای المپیک 2012 هشدار دادند. اکنون کارشناسان ناسا نسبت به خطرات بالقوه ای که توفان عظیم خورشیدی در فاصله 150 میلیون کیلومتری و در سال 2013 می تواند برای زمین داشته باشد هشدار دادند.

به گفته این محققان، در حال حاضر فعالیت خورشیدی بسیار شدید شده است و در سالهای آینده نیز میزان آن افزایش خواهد شد و منجر به بروز یک فاجعه بی سابقه خواهد شد. این توفان بر روی سیستمهای انرژی و ارتباطات زمین اثر خواهد گذاشت و عملکرد پلاسمای خورشیدی به شدت زندگی مملو از فناوری امروز را مختل خواهد کرد.

این توفانها می توانند تمام ابزارها از آی- پاد تا ماهواره ها را در معرض نابودی قرار دهند و منجر به قطع برق در بسیاری از مناطق دنیا شوند. رصدخانه SDO در ماههای اخیر تصاویر منحصربفردی از لکه های خورشید در فتوسفر (لایه خارجى بسیار داغ اتمسفر خورشید) را ارائه کرده است.

این لکه های درخشان که با روشن شدن خود میزان زیادی انرژی آزاد می کنند از این مسئله حکایت دارند که ستاره مادر وارد بیست و چهارمین چرخه فعالیت خود (از زمانی که ستاره شناسان با کمک دستگاههای اپتیکی شروع به رصد آن کرده اند) شده است. به طور متوسط چرخه ها 11 سال را طی می کنند و بنابراین از حدود دو قرن و نیم قبل دانشمندان با وسواس خاصی اطلاعات مربوط به خورشید را جمع آوری کرده اند.

منبع:

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:16  توسط جنید  | 

سياه چاله چيست؟


سياه چاله چيست؟

انیشتین در سال 1915 در نظریه نسبیت عام خود از سیاه‌چاله‌ها سخن گفت. این پدیده مرموز طبیعی کماکان در کانون توجه فیزیکدانان و اخترشناسان است.


در کلامی ساده، سیاه‌چاله چیزی است که از متلاشی شدن یک ستاره بزرگ باقی می‌ماند. اگر با مفهوم "ستاره" آشنا باشید می‌دانید که ستاره جسم بزرگی است که در داخل آن همجوشی در مقیاسی بزرگ و به طور پیوسته انجام می‌شود.
به دلیل بزرگ بودن جرم ستاره‌ها و گسترده بودن گاز در ساختار آن‌ها، میدان جاذبه گرانشی همواره در تلاش برای متلاشی کردن ستاره است. از طرفی همجوشی که در مرکز ستاره انجام می‌شود عامل ایجاد ثبات در این میان است و با مقابله با میدان گرانش، ستاره را از نابودی حفظ می‌کند.


هنگام متلاشی شدن ستاره، نیروی لازم برای همجوشی نابود می‌شود. در همین حال نیروی جاذبه گرانشی ستاره، محیط را برای اعمال نیروی خود آزاد می‌بیند و شروع به جذب همه مواد و اجرام در اطراف خود می‌کند.
با پر شدن فضای درون هسته ستاره، دمای هسته افزایش می‌یابد و این امر عامل یک انفجار سهمگین است که تمام تابش‌ها و شعاع‌های انفجار آن در فضا پخش می‌شود. چیزی که از این انفجار باقی می‌ماند هسته‌ای فشرده و بسیار بزرگ است. میدان گرانش این هسته آنقدر وسیع و قوی است که حتی شعاع‌های نور نیز از در امان نیستند.


شعاع دهانه به نام "شعاع شواترزشیلد" معروف است. این نام را به افتخار اختر شناس بزرگ، کارل شواترزشیلد انتخاب کرده‌اند که به پیشرفت تئوری‌های مربوط به سیاه‌چاله کمک‌هایی کرده‌است.


در کل دو نوع سیاه‌چاله وجود دارد:
• شواترزشیلد (Schwarzchild): سیاه‌چاله غیر دوار
• کِر(Kerr): سیاه‌چاله دوار


--سیاه‌چاله کارل شواترزشیلد ساده‌ترین نوع است که در آن مرکز دوران نمی‌کند و ثابت است. این نوع سیاه‌چاله تنها دارای یک نقطه یکتایی و یک افق رویداد است.
--سیاه‌چاله‌های کِر در طبیعت به وفور یافت می‌شوند و در آن‌ها هسته دوران می کند و دلیل این دوران نیز، ستاره‌ای است که این سیاه‌چاله‌ها از آن‌ به وجود آمده‌اند.


معمولاً این ستاره‌های دوار هستند که سیاه چاله‌های کِر را بوجود می‌آورند. وقتی که ستاره‌ای دوار متلاشی می‌شود، هسته آن همچنان دوران می‌کند و به همین دلیل سیاه‌چاله بوجود آمده نیز به صورت دوار به جا می‌ماند. اگر با "اندازه حرکت دورانی" آشنا باشید این مطلب را بهتر متوجه می‌شوید.

 

 
سیاه‌چاله کِر از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود:
• تکینگی (Singularity) : همان هسته بجا مانده از ستاره متلاشی شده‌است.
• افق رویداد: دهانه سیاه‌چاله
• کارکُره (Ergosphere): اگر یک سیاه‌چاله حرکت مداری داشته باشد، آغاز به کشیدن فضا - زمان به دور افق رویداد می‌کند. این گردش فضا به دور افق رویداد را کارکُره (ergosphere) می‌گویند و شکل بیضوی دارد.
•حد ایستائی (Static Limit): مرز بین کارکره و فضای عادی


اگر جسمی از میان کارکره عبور کند و از دوران آن انرژی کسب کند شانس فرار از سیاه‌ چاله را دارد. ولی اگر جسمی از افق رویداد گذر کند به دورن سیاه‌چاله مکیده می‌شود. در حال حاضر هیچ کدام از تئوری‌های فیزیک نمی‌تواند توضیح دهد که درون سیاه‌چاله چه اتفاقی برای ماده و انرژی می‌افتد.


با اینکه تا بحال هیچ سیاه‌چاله‌ای توسط انسان دیده نشده است، سه خاصیت اصلی سیاه‌چاله برای ما قابل اندازه‌گیری است:
• جرم
• بار الکتریکی
• اندازه حرکت دورانی


جرم سیاه‌چاله و اندازه حرکت آن را می‌توان توسط اجرام در حال حرکت اطراف آن و قوانین کپلر اندازه گرفت.
چیزی که ما به دنبالش هستیم یک ستاره یا حلقه گازی است که با رویت آن و مشاهده رفتار آن بتوانیم حضور سیاه‌چاله را تشخیص دهیم. برای مثال از مشاهده حرکت دورانی ستاره‌ای می‌فهمیم که اثری نامرئی و غیر محسوس عامل این دوران است و سپس در می‌یابیم که این اثر از جرم متراکم عظیمی می‌آید. از اینجا احتمال حضور یک سیاه‌چاله را می‌دهیم.


یک از راه‌های کشف سیاهچاله‌ها استفاده از امواج گرانشی است که هنگام فروپاشی گسیل می ‌کنند. هر جرم اختری از حیث شکل نامتقارن تششع ممکن است یک منبع قابل اکتشاف مشخص به وجود آورد.
زمانی که جسمی به درون سیاه‌چاله مکیده‌ می‌شود دمایش به هزاران درجه کلوین می‌رسد و شتاب بزرگی می‌گیرد. این اجرام امواج مختلفی را گسیل می‌کنند که ساده ترین آن اشعه ایکس است که توسط رصدخانه‌ها و آشکار‌سازهای بیرون جو قابل رویت هستند.با وجود تمام تلاش‌های دانشمدان در شناخت سیاه‌چاله‌ها، این پدیده‌های فضایی یکی از مرموزترین و جذاب‌ترین موضوعات اختر فیزیک باقی می‌مانند.


اکنون هسته‌ای که داریم یک سیاه‌چاله (Black Hole) است. اگر یک سیاه‌چاله حرکت مداری داشته باشد، آغاز به کشیدن فضا-زمان به دور افق رویداد می‌کند. این گردش فضا به دور افق رویداد را کارکُره (ergosphere) می‌گویند و شکل بیضوی دارد.
هسته ستاره متلاشی شده به عنوان مرکز سیاه‌چاله یا تکینگی (نقطه یکتایی) در نظر گرفته می‌شود. دهانه سیاه‌چاله به " افق رویداد" یا Event Horizon معروف است.


ابتدا برای فهم بهتر سیاهچاله‌ها بد نیست این را بدانید سیاهچاله‌ها به قدری متراکمند که اگر کل کرهٔ زمین قطرش به 0.9 سانتیمتر تقلیل یابد اما جرمش ثابت بماند به یک سیاهچاله تبدیل میگردد.
شاید بهتر است افق رویداد را به عنوان دهانه سایه‌چاله در نظر بگیرید که همه چیز را می‌بلعد. وقتی چیزی از افق رویداد می‌گذرد برای همیشه از بین

+ نوشته شده در  3 Dec 2013ساعت 19:14  توسط جنید  | 

بارم سوالات زیست دبیرستان

درس علوم زيستي وبهداشت پاية اول متوسطه

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

2.5

0.5

1.5

2

4

1

2

3

3

0.5

2

4

3

1

2

5

5.5

2

3

6

-

3.5

2

7

-

6

3

8

-

3.5

2

فعاليت ها

2

2

2.5

جمع

20

20

20

 

درس زيست شناسي وآزمايشگاه (1)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

4

1

1.5

2

6

1.5

2.5

3

4

1

2

4

4

1.5

2

5

-

1.5

1.5

6

-

6

4

7

-

2

1

8

-

3.5

2.5

فعاليت ها

2

2

3

جمع

20

20

20

 

درس زيست شناسي وآزمايشگاه (2)

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

1

3

1.5

2

3.5

1.5

3

2.5

1.5

4

3

1.5

5

2.5

1.5

6

3.5

2

7

-

1.5

8

-

2

9

-

2

10

-

1.5

11

-

1.5

فعاليت ها

2

2

جمع

20

20

 

درس زيست شناسي پيش دانشگاهي (1) و (2 )

 

زيست شناسي ( 1 )

فصل

نيمسال اول و دوم

جبراني

1

3

4

2

2.5

3.5

3

2.5

3.5

4

3

4

5

4

5

جمع

15

20

زيست شناسي ( 2 )

6

2.5

3.5

7

2.5

3.5

8

3

4

9

2.5

3.5

10

2.5

3.5

11

2

2

جمع

15

20

+ نوشته شده در  16 Nov 2013ساعت 20:16  توسط جنید  | 

مطالب قدیمی‌تر